Zarząd i komisja rewizyjna

ww1tank

Zarząd i komisja rewizyjna Stowarzyszenia Eksploracyjno Historycznego „Galicja”

 

 

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Sławomir Worek : email: slawomir.worek@eksploracjagalicja.pl
Zastępca: Ryszard Ćwiąkała : email: ryszard.cwiakala@eksploracjagalicja.pl
Sekretarz: Artur Hejnar : email: artur.hejnar@eksploracjagalicja.pl
Skarbnik:  Krzysztof Zdebik : email: krzysztof.zdebik@eksploracjagalicja.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Ryszard Pietras : email: ryszard.pietras@esploracjagalicja.pl
Zastępca: Waldemar Bednarski : email: waldemar.bednarski@eksploracjagalicja.pl
Członek komisji: Tomasz Kajdan : email: tomasz.kajdan@eksploracjagalicja.pl