Akcja „Lotnisko”

 

 

Przez ostatni miesiąc na terenie lotniska w Targowiskach zwanego niekiedy lotniskiem w Iwoniczu można było zobaczyć członków  Stowarzyszenia „Galicja” przeczesujących detektorami metali zielone połacie łąk znajdujących się w granicach dawnego lotniska.  Wszystkie działania oparte zostały na odpowiednim zezwoleniu wydanym przez Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków  w Przemyślu Delegatura w Krośnie.  Celem naszych poszukiwań było odkrycie historii tego terenu ,historii która zalega w ziemi na niewielkiej głębokości , a wydobyta na powierzchnię może namacalnie przywrócić pamięć o minionych wydarzeniach.

            Tereny objęte poszukiwaniami w przyszłości mogą zostać przeznaczone na inwestycje drogowe, oraz zabudowę przemysłową. Stąd nasza inicjatywa by przeprowadzić prace badawcze póki jest jeszcze na to szansa . Przez okres kilku tygodni udało nam się przebadać fragment terenu wyznaczonego do poszukiwań, oraz wydobyć z ziemi kilkadziesiąt różnych przedmiotów a ponieważ teren lotniska na jego potrzeby był niwelowany oraz wyrównywany  to charakter odnajdywanych przedmiotów przedstawia historie najnowszą. Efekty naszej pracy będzie można zobaczyć za jakiś czas w Prywatnym Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie jak tylko zostanie sporządzone sprawozdanie, wydobyte artefakty  poddane konserwacji, a także stosownie opisane.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.