„Pamiętajcie o Nas” – Skrzeszowice

 

„Pamiętajcie o Nas”

 

W sobotę 11 maja br. kolejny już raz wybraliśmy się do wsi Skrzeszowice nieopodal Krakowa…

Celem naszej podróży było przeprowadzenie cyklicznych już prac związanych z cmentarzem epidemiczno-wojennym. Miejscem tym opiekujemy się już od trzech lat. Początkowo ograniczaliśmy się jedynie do tak zwanej „kosmetyki” skoszenia trawy, zgrabienia liści i zapalenia symbolicznych zniczy. Nie tym razem.

Tego dnia przewidzianych prac było znacznie więcej. Postanowiliśmy rozszerzyć działania i pójść kilka kroków dalej. Zaplanowaliśmy badania geofizyczne mające na celu dokładną lokalizację i namierzenie mogił żołnierzy z okresu Wielkiej Wojny.

Dzięki zaprzyjaźnionej  firmie GPR24.com.pl Jacka Adamca, biegłego sądowego w zakresie poszukiwań i precyzyjnej lokalizacji szczątków ludzkich i miejsc pochówków oraz wszelkich obiektów ukrytych lub zaginionych mogliśmy przystąpić do zaplanowanych poszukiwań. Georadar wskazał kilka ciekawych anomalii, dzięki którym mogliśmy wytypować potencjalne  miejsca mogił.

 

 

 

 

Równie ważnym elementem naszych działań przewidzianym w tym dniu była wymiana drewnianego krzyża w części cholerycznej cmentarza. Bowiem znajdujący się tam stary krzyż przedstawiający Bożą mękę a w zasadzie jego stan nie pozwalał nam na pozostawienie go w tym miejscu. Zaawansowany stopień degradacji drzewa wzbudzał obawy, iż krzyż nie przetrwałby kolejnej zimy. W celu jego uratowania za zgodą administratora gruntu tj. Nadleśnictwa Miechów krzyż został zdemontowany i zdeponowany w Zagłębiowskim Muzeum Militariów „Dragon” Na jego miejscu staną nowy krzyż z tabliczką informująca o charakterze tego miejsca. Ufundowany został przez członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „GALICJA”. 

 

 

 

Ogromne podziękowania  dla Nadleśnictwa Miechów – Lasy Państwowe za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac.

Z tego miejsca za zaangażowanie podziękować należy   Kś. Mieszkowi Ćwiertnia, Jackowi Adamiec, Krzysztofowi Borda z Zagłębiowskiego Muzeum Militariów „Dragon” oraz wszystkim  osobom biorącym udział w tym przedsięwzięciu.