O nas

ULOTKA Z KONTEM BANKOWYMStowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne „ GALICJA” zrzesza osoby pragnące dzielić się wiedzą historyczną. Członkowie Stowarzyszenia propagują działalność, mającą na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością badawczą, dzielenie się zdobytymi informacjami oraz propagowanie kultury eksploracyjnej zgodnej z regulacjami prawnymi ze szczególnym naciskiem na obowiązujące ustawy – mające na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii Polski.

Stowarzyszenia Eksploracyjno – Historycznego „Galicja” propaguje rozpowszechniane wiedzy na temat reliktów przeszłości, związanych z historią naszego kraju. Zgodnie z założeniami opiekuje się zapomnianymi miejscami pochówku żołnierzy na terenie Podkarpacia i Małopolski. Poszukuje nie ujawnionych miejsc , w celu stosownego ich oznaczenia i opisania, a co za tym idzie klubów, instytucji i innych organów z którymi mogłoby się podzielić swoim doświadczeniem.
Baner
Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach „non-profit”. Stowarzyszenie nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoje działania, w wielu przypadkach realizuje je z własnych środków. Obecnie Stowarzyszenie współpracuje z Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie, Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, Muzeum Miasta Jaworzna, Prywatnym Zagłębiowskim Muzeum Militariów „Dragon”.

Gorąco zachęcamy do współpracy i kontaktu.

Dane teleadresowe dostępne są pod adresem: Kontakt