Zarząd i komisja rewizyjna

Zarząd i komisja rewizyjna Stowarzyszenia Eksploracyjno – Historycznego „Galicja”

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Sławomir Worek – Podkarpacie,  email: slawomir.worek@eksploracjagalicja.pl

Zastępca: Artur Hejnar – Podkarpacie, email: artur.hejnar@eksploracjagalicja.pl

Sekretarz: Ryszard Ćwiąkała – Podkarpacie, email: ryszard.cwiakala@eksploracjagalicja.pl

Skarbnik:  Tomasz Kajdan – Małopolska, email: tomasz.kajdan@eksploracjagalicja.pl

Członek zarządu: Tomasz Pieszko

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Piotr Bek

Zastępca: Waldemar Bednarski

Członek komisji : Krzysztof Rogóż