Współpracujące instytucje

Chrzanow_muzeum2Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Strona www muzeum: http://www.muzeum.chrzanow.pl/

Placówka muzealna z siedzibą w Chrzanowie, funkcjonująca od 1960 roku. Inicjatorem powołania muzeum i jego późniejszym wieloletnim dyrektorem był profesor Mieczysław Mazaraki. Placówka zarządza aktualnie trzema obiektami na terenie Chrzanowa.

Misją Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich jest przybliżenie ludzi do uniwersalnych wartości poprzez kulturę. Muzeum jako samorządowa instytucja kultury Gminy Chrzanów, istniejąca od 1960 roku, na styku Małopolski i Śląska, posiada ugruntowaną renomę w regionie poprzez profesjonalne i aktywne pełnienie przez lata swojej misji społecznej.

Muzeum znane było ze swej działalności w Polsce wraz z zamiejscowym oddziałem Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamkiem Lipowiec.

Źródło: wikipedia oraz strona www muzeum

Sanok31DSC_1010Muzeum Historyczne w Sanoku

Strona www muzeum: http://www.muzeum.sanok.pl/

Muzeum posiada interesujące zbiory zarówno z zakresu sztuki dawnej jak i współczesnej będąc ważnym punktem na mapie turystycznej regionu podkarpackiego[1]. Organizuje i prowadzi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców oraz regionu. Muzeum odwiedza około 60 tys. turystów rocznie i jest trzecim na Podkarpaciu pod względem ilości zwiedzających po muzeum w Łańcucie i sanockim skansenie.

Pierwszą działalność gromadzenia eksponatów w terenie do przyszłego Muzeum Ziemi Sanockiej rozpoczęli Aleksander Rybicki oraz Adam Fastnacht i Stefan Stefański (wówczas jako uczniowie sanockiego gimnazjum). Istotną rolę przy powstaniu Muzeum Ziemi Sanockiej odegrał również ówczesny burmistrz miasta, Tadeusz Malawski, który w pomieszczeniach magistratu zgromadził wiele eksponatów i pamiątek, przekazanych następnie do powstałego muzeum. Instytucja powstała formalnie w 1934 roku jak Muzeum Ziemi Sanockiej istniało do 1939. Zadaniem muzeum był gromadzenie zabytków przeszłości ziemi sanockiej, ich naukowe opracowywanie i udostępnianie mieszkańcom.

Źródło: wikipedia

muz1Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie

Strona www muzeum: http://www.muzeumkrosno.pl/

Prywatna placówka muzealna ustanowiona 19 marca 2003 w Krośnie. Zbiory prezentowane są w formie ekspozycji stałych w budynku mieszczącym muzeum, wystawie półplenerowej i największym w Krośnie schronie przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej.

Muzeum odsłania tajemnice wojennej przeszłości Podkarpacia – ziemi, która w okresie I i II wojny światowej stała się areną największych w tej części Europy, krwawych bitew niosących bezmiar cierpień i ekonomiczną ruinę zamieszkałej tu ludności. Przypomina również o polskich żołnierzach broniących we wrześniu 1939 r. południowej granicy II RP, a także o walczących na terenie Podkarpacia w zbrojnym podziemiu niepodległościowym w czasie okupacji niemieckiej, jak i w okresie późniejszym.

Założycielami i organizatorami placówki są Dorota i Piotra Kiełtyka oraz Lesław Wilk. Zbiory muzealne stanowią kolekcje założycieli, gromadzone ponad 30 lat. Z dniem 19 marca 2003 roku zostało wpisane do wykazu muzeów prywatnych, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zbiory udostępniono do zwiedzania w listopadzie 2013 roku.

Źródło: wikipedia oraz strona www muzeum