Konferencja naukowa – Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami

Konferencja naukowa – Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami.

Dnia 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43 odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Legalne/nielegalne poszukiwania zabytków i obrót zabytkami” zorganizowana przez:

Instytutowi Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
wraz z Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Miasta Jaworzna
Muzeum w Sosnowcu
oraz Działem Promocji WSH\

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń naukowych a także praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji. Konferencja posiadać będzie charakter interdyscyplinarny. Jej celem będzie przybliżenie przez naukowców i praktyków z dziedziny archeologii i prawa, różnorakich – a w tym prawnych – aspektów poszukiwania zabytków, a także podzielenie się refleksjami na temat specyfiki rynku obrotu zabytkami. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli na przyjrzenie się zjawiskom poszukiwania zabytków i obrotu zabytkami z perspektywy: poszukiwaczy, właścicieli zabytków oraz uczestników rynku obrotu zabytkami. Niewątpliwie, nakreślona zostanie sylwetka ,,poszukiwacza” i to zarówno tego, który dopełnia wszelkich procedur legalnego pozyskiwania zabytków, jak i tego, który poszukuje i wydobywa zabytki nielegalnie. W dużym stopniu uwaga skoncentrowana zostanie także na samym przedmiocie poszukiwań i obrotu, czyli na zabytkach, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych. Istotna będzie odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące regulacje prawne są adekwatne do aktualnie obserwowanego w praktyce zjawiska poszukiwania zabytków i obrotu nimi. Przedstawione zostaną także rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich (na przykładzie Niemiec). Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoli na sformułowanie propozycji de lege ferendai zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu badanych zjawisk poszukiwania zabytków i obrotu nimi.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Zaproszenie na konferencje http://muzeum-dabrowa.pl/wp-content/uploads/2016/05/zaproszenie-na-konferencj%C4%99.pdf

 

Źródło: http://muzeum-dabrowa.pl/?page_id=11209

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.